سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :
افزایش تاب آوری دربرابرحوادث طبیعی یکی از راهکارهای اساسی مدیریت بحران است.

پیمان آرامون در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که به بررسی حفاظت ازحریم و بستر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات غیر قانونی اختصاص یافت با بیان اینکه در موضوع بارش ها و حوادث اخیر با مدیریت مقام عالی استان و تلاش گسترده مجموعه دستگاههای عضوشورای مدیریت بحران و همکاری تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کار بزرگی در بسیج امکانات برای کنترل سیلاب ها انجام گرفت گفت: براساس آمار جهانی ایران جزو کشورهای متاثر از بیشترین مخاطرات طبیعی بوده و نیازمند اقدام جدی تمامی دستگاهها درانجام مطالعات کارشناسی درشناسایی تهدیدات و اقدامات پیشگیرانه برای افزایش تاب آوری و مقابله با حوادث انجام گیرد بطوری که در زمان بحران شهرها قابلیت بازگشت به شرایط عادی را داشته باشند.
وی افزود: افزایش تاب آوری شهرها دربرابر حوادث طبیعی امر بسیارمهمی در مدیریت بحران است که این موضوع در دستور کار حوزه معاونت عمرانی استانداری قرار گرفته که در همین راستا مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز به عنوان بخشی از این راهبرد باید جدی گرفته شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: در هدایت سیلاب های اخیر نیز اقدامات انجام گرفته در قالب پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز نقش بسیار موثری داشته است که از آن جمله می توان به اختصاص 3465 میلیارد تومان اعتباربه دستگاههای اجرایی از سال 93 تا کنون برای انجام طرح ها اشاره کرد.
پیمان آرامون لایروبی بخش بسیار وسیع از انهار اصلی و مسیل ها، اتصال سیمینه رود به زرینه رود، تکمیل سد کانی سیب و پروژه انتقال آب به دریاچه را از جمله این اقدامات برشمرد .
حاتمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی نیز دراین جلسه با اشاره به مصوبات جلسات گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در خصوص آزادسازی تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه های استان گفت: باید با استفاده از در شرایط کنونی که افکار عمومی در ارتباط با سیلاب های اخیر و عوامل بحران ساز درگیر بوده و آمادگی لازم در جامعه ایجاد شده با استفاده از مشارکت عمومی و اقدام به موقع دستگاههای مسئول درشناسایی حدود حریم و بستر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات غیرقانونی تسریع گردد.
امیرعباس جعفری مدیرکل مدیریت بحران استان نیز درادامه این جلسه تشکیل کارگروه های شهرستانی مقابله با ساخت و سازها و حفاظت از حریم رودخانه هارا خواستار شد و افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود در شهرستانها در یک مدت زمان کوتاه عوامل حادثه خیز و نفاط پرحادثه در حاشیه رودخانه ها شناسایی و آزادسازی انجام شود.
سیف الله مطلبی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری نیز در این نشست برهمکاری تمامی شهرداریهای استان درمقابله با حوادث و لایروبی انهار اشاره کرد و افزود:کمیسیون های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ظرفیت خوبی است که با معرفی ساخت و سازهای غیرمجاز به این کمیسیون ها و صدورآرای به موقع می توان از استقرار و شکل گیری ساخت وسازهای غیرمجاز بویژه در حریم رودخانه ها جلوگیری کرد.
دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در این جلسه در گزارشی گفت: در بارشهای اول سال با مدیریت خوب استانداری و شورای مدیریت بحران وهمکاری تمامی دستگاهها ، ارگانهای اجرایی و نظامی در مدت 10 روز بیش از 74 کیلومتراز رودخانه ها و مسیل ها لایروبی انجام گرفت که در کنترل سیلاب ها و جلوگیری از وقوع بحران تاثیربسزایی داشت.
وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 3028 کیلومترازمتصرفات حاشیه رودخانه ها و مسیل های استان آزاد سازی شده است افزود: در سال 97 بیش از 60 کیلومتر به میزان 131 هکتار از مجموع تصرفات انجام گرفته در محدوده حریم رودخانه ها آزاد سازی شده است.