معرفی مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری

در جلسه ای با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی از خدمات اشبان حسنی مدیر کل سابق دفتر جذب و سرمایه گذاری استان تقدیر و عزت اله بهاری خواجه به عنوان مدیرکل جدید این دفتر معرفی شد .