معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: سواد آموزی در استان نهادینه شده است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: سواد آموزی در استان نهادینه شده است
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزایش رشد سواد آموزی در استان، گفت: خوشبختانه سواد آموزی در استان نهادینه شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی در نخستین جلسه ستاد پشتیبانی سواد آموزی استان که در محل استانداری ترتیب یافت، با تاکید بر اهمیت سواد آموزی و رابطه مستقیم آن در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: خوشبختانه سواد آموزی در استان نهادینه شده است و امیدواریم روزی شاهد ریشه کنی کامل بی سوادی در استان باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: با سواد شدن تمامی بازماندگان از تحصیل و بی سوادها در استان تنها یک آروز و دور از انتظار نیست و می شود با برنامه ریزی مناسب به این مهم دست یافت.

وی در ادامه با تاکید بر همراهی دستگاه های اجرایی استان با آموزش و پرورش در اجرای طرح های سواد آموزی، گفت: بدون شک آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اجرای کامل طرح های سواد آموزی در استان نیست و ضروری است دستگاه های اجرایی استان در این امر به آموزش و پرورش کمک کنند.

علی مصطفوی همچنین بر استفاده از ظرفیت دفاتر تسهیل گری در شهر ارومیه در اجرای طرح های سواد آموزی و شناسایی افرادبی سواد تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه استفاده از آمار صحیح از نرخ بی سوادی در استان بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران را برای برنامه ریزی های مناسب در اجرای طرح های سواد آموزی را مهم دانست و گفت: در صورت پیشنهادات در خصوص نحوه آمارگیری و شاخص های بی سوادی، این پیشنهادات بصورت مکتوب برای اجرا در آمارگیری کشور در سال های آینده به مرکز آمار ایران ارائه شود.

علی مصطفوی در پایان ضمن قدردانی از تلاش آموزش و پرورش و سازمان سواد آموزی استان در اجرای طرح های سواد آموزی، گفت: در سال گذشته استان آذربایجان غربی از نظر رشد سواد آموزی در کشور رتبه دوم و از نظر حجم برگزاری کلاسهای سواد آموزی، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داد.