دیدار سفیر اتریش در ایران با استاندار آذربایجان غربی