آلبوم تصویری / بازدید محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی از شرکت پتروشیمی ارومیه