آلبوم تصویری / حضور استاندار آذربایجان غربی در جشنواره ملی گردشگری و ششمین نمایشگاه صنایع دستی