اطلاعیه

اطلاعیه
کاهش ساعات کار ادارات ستادی و اجرایی استان

بر اساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با کرونا و تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آذربایجان غربی ساعات کار ادارات ستادی و اجرایی استان شامل واحدهای اداری دستگاه های اجرایی، موسسات آموزش عالی و کادر اداری شهرداری ها از شنبه 17 اسفند ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه 19 اسفند ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

همچنین ساعات کار بانک های استان برای کارکنان (صف و ستاد) از ساعت 8 تا 13 و برای مشتریان از ساعت 8:30 لغایت 12:30 خوهد بود.

ضمنا، لازم به یادآوری است، مدیران محترم دستگاه های اجرایی و بانک ها بایست با درخواست مرخصی پرسنل خود صرفا برای روز شنبه مورخ 17/11/98 بدون تعیین جانشین موافقت نمایند.

روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی