برگزاری جلسه کارگروه امور زیربنایی و شورای تامین مسکن آذربایجان غربی

برگزاری جلسه کارگروه امور زیربنایی و شورای تامین مسکن آذربایجان غربی
در جلسه شورای تامین مسکن استان که به ریاست رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، مصوب گردید متقاضیانی که نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تاکنون اقدام ننموده اند از لیست خارج و نیز متقاضیانی که نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند تا پایان آبان ماه فرصت دارند تا وجه اولیه را واریز نمایند در غیر اینصورت از لیست متقاضیان خارج می شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ در ششمین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست تعیین کاربری پروژه های مطرحی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای تامین مسکن استان نیز ضمن بررسی آخرین وضعیت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، مصوب  متقاضیانی که نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تاکنون اقدام ننموده اند از لیست خارج و نیز متقاضیانی که نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند تا پایان آبان ماه فرصت دارند تا وجه اولیه را واریز نمایند در غیر اینصورت از لیست متقاضیان خارج می شوند.