هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار آذربایجان غربی + آلبوم تصویری

هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

شهریاری در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که شب گذشته در محل اتاق بازرگانی ارومیه ترتیب یافت با تبریک انتخاب اعضای جدید اتاق بازرگانی ارومیه اظهار امیدواری کرد اعضای جدید اتاق بتوانند با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های اتاق در رشد و توسعه اقتصاد استان کمک کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت و نکته نظرات تمامی اعضای اتاق در برنامه ریزی ها تاکید کرد و گفت: با وحدت و همدلی و مشارکت تمامی اعضا می توانید در این دوره ویژه اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده و کارهای بزرگ انجام دهید.

وی استفاده از روشهای جدید علمی در بحث تجارت بازرگانی و صنعت را مورد تاکید قرار داد و افزود: اعضای اتاق برای رشد و توسعه اقتصاد استان و رسیدن به اهداف خود از ظرفیت های دانشگاه و پارک علم و فناوری بیشتر استفاده کنند.  

وی همچنین بر کمک بیشتر دولت برای تقویت و گسترش بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : با وجود شرایط ویژه اقتصادی در سال جاری با همکاری دولت و بخش خصوصی برای 38 هزار نفر در واحد های اقتصادی در استان شغل ایجاد شده است.

وی همچنین از خواهر خواندگی شهر فوجیان چین و ارومیه در سال آینده خبر داد و گفت: تمامی مقدمات این خواهر خواندگی انجام شده است.