تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر تدوین طرح جامع گردشگری دریاچه ارومیه

تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر تدوین طرح جامع گردشگری دریاچه ارومیه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر تدوین طرح جامع گردشگری دریاچه ارومیه تاکید کرد.

رحمانی در جلسه ساماندهی زیر ساخت های سواحل ریاچه ارومیه که با هدف رونق گردشگری در ساحل این دریاچه برگزار شد با با اشاره به اینکه دریاچه زیبای ارومیه به عنوان یکی از بزرگتری نعمت های خداوند در منطقه می تواند به یکی از قطب های بزرگ گردشگری در کشور تبدیل شود، ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید و اجرای بیش از هزار و 800 میلیارد تومان پروژه و همچننین بارشهای مناسب ، دریاچه ارومیه در حال احیاست.

وی ادامه داد: امیدواریم به زودی شاهد افزایش کامل آب دریاچه ارومیه و رسیدن آب آن به تراز آبی قبلی و قبل از خشک شدن باشیم.

وی با تاکید  برضرورت تدوین طرح جامع گردشگری دریاچه ارومیه گفت: برای بهره برداری کامل از قابلیت ها و پتانسیل های دریاچه ارومیه و کسب ثروت و ایجاد فرصت های جدید اشتغال در این منطقه، به دور از طرح های کوچک و زود گذر ، طرح جامع گرشگری  دریاچه ارومیه در اسرع وقت توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و با مشارت سایر دستگاه های اجرایی تدوین شود.

وی افزود: در اجرای این طرح پیوست های فرهنگی ، اجتماعی ، زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد.