آلبوم تصویری / بازدید استاندار آذربایجان غربی از واحدهای تولیدی وصنعتی ارومیه