معاون استاندار آذربایجان غربی:

نبض فرهنگ باید در کتابخانه ها بزند/ نقش مهم کتابخانه های عمومی در ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی

نبض فرهنگ باید در کتابخانه ها بزند/ نقش مهم کتابخانه های عمومی در ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش و جایگاه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی گفت: نبض فرهنگ باید در کتابخانه ها بزند و در کتابخانه هاست که باید این نبض را در دست گرفت و احوال را بر اساس آن تشخیص داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛  علی مصطفوی امروز دوشنبه در دیدار با مدیر کل کتابخانه های عمومی تصریح کرد: برای آنکه به فرهنگ زنده برسیم ، راهی نیست جز آنکه مسأله کتاب به نهضتی گسترده و عمومی تبدیل شود.

وی افزود: کتابخانه های عمومی می توانند سر چشمه های جوشنده ی این نهضت ها باشند. ما به پیوند های فرهنگی زنده ایم و چه خوب است که دست کتابداران خدمتگذار و بخشنده و مهربان این پیوند ها را برقرار کند.

مصطفوی افزود: در جهانی که با بهره گیری از تکنولوژی نوین سعی در کسب هر چه بیشتر اطلاعات داشته و ارتقاء سطح دانش توسط کشور های مختلف روند رو به رشد دارد ،فراهم آوردن اطلاعات مناسب و اطلاع رسانی سریع و به موقع نوعی قدرت و توانایی محسوب می شود‌،  قدرتی که به رشد فرهنگی- اجتماعی و در نتیجه به رشد اقتصادی سیاسی جوامع فعال تر در زمینه گردش اطلاعات منجر می شود .

این مقام مسئول تصریح کرد: جوامع پیشرفته ،سالها است که توجه به ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی کلید و رمز پیشرفت محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه کتابخانه ها و ایجاد مراکز مطالعاتی و اطلاعاتی جهت کسب آگاهی مردم در یک جامعه می تواند نشانه ای از رشد فکری و فرهنگی مردم آن جامعه باشد.

معصومی مدیر کل امور کتابخانه های آذربایجان غربی نیز گزارش از فعالیتهای این نهاد و بویژه در بخش جشنواره کتابخوانی رضوی ارائه نمود.