آلبوم تصویری/ برگزاری سی و هفتمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی