آلبوم تصویری/ دیدار سفیر جدید ترکیه در ایران با محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی- 98.1.24