معاون استاندار آذربایجان غربی:

ساکنین سکونتگاه های غیررسمی نباید از خدمات دولتی و آسایشی محروم بمانند/ تامین آب شرب سالم وظیفه شرعی و قانونی مسئولان است

ساکنین سکونتگاه های غیررسمی نباید از خدمات دولتی و آسایشی محروم بمانند/ تامین آب شرب سالم وظیفه شرعی و قانونی مسئولان است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به چندگانگی قانون در مورد برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی نباید از ارائه خدمات دولتی و آسایشی محروم بمانند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه امروز ۲۵ مرداد در جلسه پیش مجمع تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شرکت آب و فاضلاب استان، اظهار داشت: تأمین آب شرب عموم یکی از وظایف قانونی، شرعی و انسانی مسئولان است و ساخت و سازهای غیرمجاز نمی‌تواند مانع این مهم شود.

وی با اشاره به اینکه عدم جلوگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی نمی‌تواند دلیلی بر عدم ارائه خدمات باشد، بیان کرد: باید هدف از برخورد با ساخت و سازها و انشعابات غیرقانونی قانون‌مدار کردن امورات باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: بودجه پیشنهادی شرکت برای سال ۹۹ از تمامی جهات درآمدی، هزینه‌ای، برنامه‌ای و سایر موارد قابل قبول است.

رحمانی با اشاره به ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی با یکدیگر، یادآور شد: احتمال بروز نارضایتی از سوی پیمانکاران و کارمندان و همچنین ناهماهنگی بین مردم در این مسئله وجود دارد ولی تیم مدیریتی بایستی این نارضایتی‌ها را به حداقل برساند.