چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران در ارومیه

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران در ارومیه
با حضورسرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی پژوهشگر برتر شیمی کاربردی ایران معرفی شد

در چهارمین کنفرانس ملّی شیمی کاربردی ایران که با حضورپیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی و جمعی از اساتید و پژوهشگران داخلی این رشته درمحل پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد دکتر عبدالرضا میرمحسنی به عنوان پژوهشگر برتر سال 98 در رشته شیمی کاربردی معرفی و با اهداء لوح تقدیر شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در این کنفرانس با اشاره به نیاز گسترش ارتباط صنایع با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور گفت:در نتیجه این ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه ، نیازهای بخش صنعت شناسایی شده و تحقیقات در مسیر اصلی خود هدایت و راهبری می شود و ماحصل این فرآیند موجب تقویت صنعت و کیفی سازی تولیدات داخل و افزایش بهره وری خواهد شد.

پیمان آرامون افزود: در بخش تولیدات مواد صنعتی عمرانی شامل قیر و آسفالت و رنگهای ترافیکی ومبلمان شهری با توجه به ظرفیت هایی که در استقرار واحدهای پتروشیمی وصنایع تولیدی در استان است با حمایت های لازم از طرح های پژوهشی در این زمینه می توان در جهت افزایش کیفیت تولیدات متناسب با شرایط آب و هوایی نتیجه مطلوبی را کسب کرد.

وی همچنین به شرایط خاص دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت های آبی و آثار زیانبارخشکی دریاچه در افزایش میزان تبخیر آب در ماهای گرم سال یک دغدغه جدی است که استفاده از موادی که علاوه بر کاهش میزان تبخیر از سطح دریاچه به مباحث زیست محیطی نیزخسارتی وارد نکند بسیار مورد توجه مسئولین است و این آمادگی را داریم که از طرح های مطالعات و تحقیقاتی پژوهشگران حوزه شیمی حمایت های لازم را انجام دهیم.