معاون استاندار آذربایجان غربی:

به منظور پرهیز از تجمع مردم،  پیشنهاد شده پروانه های ساختمانی تا اردیبهشت سال آینده تمدید شود/ از ظرفیت سمن ها در راه مبارزه با کرونا استفاده شود

به منظور پرهیز از تجمع مردم،  پیشنهاد شده پروانه های ساختمانی تا اردیبهشت سال آینده تمدید شود/ از ظرفیت سمن ها در راه مبارزه با کرونا استفاده شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: به منظور جلوگیری از تجمعات مردمی پیشنهاد شده تا با تصویب شورای شهر پروانه های ساختمانی تا اردیبهشت سال آینده تمدید شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ آیدین رحمانی در جلسه ستاد استانی مبارزه با کرونا همچنین بر ضرورت استفاده از توان سازمانهای مردم در راه اندازی پویش های مردمی در خصوص کاهش تجمعات و در خانه ماندن تاکید کرد.