استاندار آذربایجان غربی:

تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است/ به دنبال گسترش بیماری کرونا و پیشنهاد کارزار مجازی برای اعمال محدودیت های گروه ۲ در استان این درخواست به کمیته امنیتی، اجتما

تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است/ به دنبال گسترش بیماری کرونا و پیشنهاد کارزار مجازی برای اعمال محدودیت های گروه ۲ در استان این درخواست به کمیته امنیتی، اجتما
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت در هر سطحی منوط به تایید ستاد ملی مبارزه با کروناست گفت: به دنبال درخواست جمع کثیری از مردم استان در قالب کارزار مجازی برای اعمال محدودیت های ویژه به مدت دو هفته در استان و پیگیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد استانی محدودیت های گروه ۲ را تصویب و برای تایید نهایی به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری با قدردانی از دغدغه فعالین اجتماعی و گروه های مردمی برای پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری کرونا در استان تصریح کرد: بدون همراهی مردم و نظارت جدی بر روند محدودیت ها بیماری کرونا کنترل نخواهد شد.

وی افزود: شرایط قرمز کرونایی در استان به همدلی و مشارکت همگانی بویژه گروه های مرجع اجتماعی برای رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیاز دارد.

شهریاری گفت: دغدغه سمن ها و فعالین رسانه ای را برای حساس سازی مردم و مسئولین در خصوص روند خطرناک ابتلا به کرونا در استان ارج می نهیم و امیدواریم با تداوم این همدلی در راستای کنترل هر چه بیشتر کرونا موفق شویم.