روز دوشنبه مورخ ۹۸.۷.۱۵ انجام می گیرد؛

حضور دو نفر از مدیران استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور دو نفر از مدیران استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
دو نفر از مدیران استان دوشنبه با حضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود.

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرکل امور مالیاتی استان از ساعت ۹ لغایت ۱۱ ؛ مدیر صندوق کارآفرینی امید استان از ساعت ۱۱.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸.۷.۱۵ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.

برنامه حضور مدیران در مورخ ۹۸.۷.۱۵ در سامد:

مدیرکل امور مالیاتی استان از ساعت ۹ لغایت ۱۱

مدیر صندوق کارآفرینی امید از ساعت ۱۱.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰