معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

سهم آلاینده ها از آلودگی هوای استان باید مشخص شود

سهم آلاینده ها از آلودگی هوای استان باید مشخص شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزایش روزهای آلوده استان در سالجاری گفت: سهم آلاینده ها از آلودگی هوای استان باید مشخص شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه روز شنبه در دومین جلسه کارگروه استانی آلودگی هوا ، با تاکید بر مسائل و مشکلات ایجاد شده در روزهای آلوده هوا برای سلامتی افراد، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و کاهش تردد وسایط نقلیه، تعطیلی مدارس و کاهش روند فعالیت طرح های عمرانی، باید آلودگی هوا نسبت به سال گذشته کمتر می شد ولی متاسفانه شاهد این امر نیستیم.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست باید سهم آلاینده های استان را مشخص کند تا بتوانیم با برنامه ریزی مناسب و کاهش مصرف سوخت های فسیلی از روند آلودگی هوا جلوگیری کنیم. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت گزارش گیری از تکالیف دستگاه های اجرایی در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین در روزهای ناسالم اظهار کرد: سازمان محیط زیست باید با جدیت بیشتری اجرای مصوبات کارگروه استانی آلودگی هوا را پیگیری نماید.

رحمانی همچنین با قدردانی از مدیرانی که پیگیر دریافت معاینه فنی سامانه های احتراقی و موتورخانه های دستگاه های اجرایی خود هستند گفت: دستگاه های اجرایی موظف به اجرای این دستور العمل در راستای کاش آلودگی هوا هستند.