صدور احکام هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در آذربایجان غربی

صدور احکام هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در آذربایجان غربی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به صدور احکام انتصاب اعضای هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی، زمینه برگزاری جلسات این هیات در استان فراهم است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بهنام شهدی افزود: به موجب تبصره ذیل ماده ‌۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۱‌خرداد ۱۳۹۷، رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در‌ هر استان را از میان افراد پیشنهادی از سوی استاندار تشکیل دهد و این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.

وی ادامه داد: در فرایند اجرای ماده قانونی فوق و به‌دنبال ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی که اختیارات مصرح در قانون را از استانداران سلب و به کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سپرده بود، استانداران و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت به این اقدام اعتراض کردند. درنتیجه با انجام مکاتبات متعدد از سوی وزارت کشور با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و ورود معاون حقوقی رئیس جمهور به موضوع و پیگیری های صورت گرفته، این فرایند اصلاح شد و نهایتاً با برگزاری جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان معاون حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی در وزارت کشور، دستورالعمل واحد موردنظر آن معاونت تهیه و طی نامه‌ای برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید تا از آن طریق به استان‌ها ابلاغ شود.

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های معاونت اقتصادی وزارت کشور و با درنظرداشتن تفاسیر اعمال شده از سوی بانک مرکزی در آذربایجان غربی، احکام  تمامی اعضای هیأت یادشده از سوی رییس کل بانک مرکزی صادر شده است.

شهدی همچنین با اشاره به اینکه تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان ۳ یا ۵ نفر تعیین می‌شود، ادامه داد: در هر استان این اعضا با پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شوند.