سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
برای اجرای طرح های بازافرینی پایدار شهری در محلات هدف آذربایجان غربی 243 پروژه تعریف شده است

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان گفت: این پروژه ها که با مشارکت دستگاههای اجرایی استان جمع بندی شده به وزارت کشور ارائه می شود تا پس از تصویب عملیاتی شوند.
آرامون با بیان اینکه در محلات حاشیه نشین ، بافتهای تاریخی و ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی با مسائل و چالشهای متعدد از جمله بحران ایمنی و تاب آوری این محلات در مقابل حوادث و بالایای طبیعی ، آسیب های اجتماعی و فقر شهری مواجه هستیم تصریح کرد:کاهش فقر شهری ، توانمندسازی محلات ، مقاوم سازی بافت های فرسوده و ارتقاء انسجام اجتماعی در این محلات از رویکردها و اهداف اصلی است که با مشارکت دولت ، بخش خصوصی و شهرداریها تحقق می یابد.
وی در این نسیت با اشاره به در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر مشارکت جدی تمام دستگاههای اجرایی برای تعیین و شناساندن عملکرد چهل ساله به مردم تاکید و اضافه کرد: تا کنون 468 پروژه با 2 هزار و 30 میلیارد تومان اعتبار با مشارکت دستگاههای اجرایی استان برای افتتاح در دهه فجر جمع بندی شده است که با آمار کامل پس از جمع بندی نهایی ارائه خواهد شد.
در این نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان سهمیه استان در نوسازی و احداث بافتهای فرسوده در حوزه طرح های بازآفرینی پایدار شهری در سالجاری را 3 هزار و 294 واحد عنوان و اضافه کرد: 65 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار و به همین میزان هم تسهیلات بانکی برای این منظور در نظر گرفته شده است که تسهیلات برای هر واحد در مرکر استان 50 میلیون تومان و در دیگر شهرها 40 میلیون تومان با کارمزد 9 درصد پرداخت می شود.
مبارک قدم افزود: از ابتدای امسال تا کنون 2 هزار و 500 تن  قیر برای طرح های بازآفرینی پایدار شهری در محلات هدف در بین شهرداریها توزیع می شود.
 تامین 30 درصد هزینه های اجرای طرح های شبکه آب وفاضلاب در محلات از اعتبارات ستادبازآفرینی شهری از جمله مصوبات این نشست بود.