برگزاری جلسه شورای جمعیت استان به ریاست مصطفوی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه شورای جمعیت استان به ریاست مصطفوی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی
جلسه شورای جمعیت استان به ریاست مصطفوی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، معاون امور سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای جمعیت استان گفت: زیر بنای توسعه در هر جامعه ای داشتن آمار درست و صحیح است.

مصطفوی افزود: مدیران و مسئولان با در دست داشتن آمار صحیح و درست می توانند به درستی برنامه ریزی نمایند.

وی به سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره نمود و اظهار داشت: این سیاست ها باید همیشه سرلوحه امور قرار گیرد، افزایش یا کاهش جمعیت، توزیع جغرافیایی جمعیت مواردی است که بر اساس سیاستهای جمعیتی باید مورد توجه برنامه ریزان باشد .