برگزاری جلسه بررسی روند اعطای تسهیلات به بانوان سرپرست خانوار و شرکتهای تعاونی بانوان از محل تفاهم نامه های منعقده با بانک های عامل با حضور مدیران کل امور زنان و خانواده و جذب سرمایه گذاری استانداری

برگزاری جلسه بررسی روند اعطای تسهیلات به بانوان سرپرست خانوار و شرکتهای تعاونی بانوان از محل تفاهم نامه های منعقده با بانک های عامل با حضور مدیران کل امور زنان و خانواده و جذب سرمایه گذاری استانداری
جلسه بررسی روند اعطای تسهیلات به بانوان سرپرست خانوار و شرکتهای تعاونی بانوان از محل تفاهم نامه های منعقده با بانک های عامل با حضور مدیران کل امور زنان و خانواده و جذب سرمایه گذاری استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در این جلسه ضمن تشکر از تشریک مساعی و هم افزایی دستگاهها بویژه بانک رفاه، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک ملت در امر توانمندسازی و حمایت از بانوان سرپرست خانوار و شرکتهای تعاونی فعال روستایی بانوان گفت: تفاهم نامه های منعقده تا پایان دولت دوازدهم دارای اعتبار است و شایسته است بانکهای عامل با لحاظ شرایط زمانی و آسیب ها و پیامدهای ناشی از بیماری کووید ۱۹ نسبت به تسهیل سازی فرآیند اداری در امر بهره مندی تسهیلات اقدام نمایند.

علیلو افزود:  در سال جاری مبلع ۴۵۲ میلیون تومان تسهیلات به شرکتهای تعاونی روستایی بانوان و ۲۷۰ میلیون تومان تسهیلات به زنان سرپرست خانوار با عاملیت بانک توسعه تعاون و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات با عاملیت صندوق کارآفرینی امید و ۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی، ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی و۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی در اختیار بانوان متقاضی تا پایان سال قرار خواهد گرفت.

در این جلسه پذیرش کارت یارانه جهت ضمانت تسهیلات سه میلیون تومانی بانوان سرپرست خانوار مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

در پایان با اشاره به پیگیریها و خدمات بانک رفاه کارگران در امر حمایت از تفاهم نامه ۱۰۱ نفر از بانوان سرپرست خانوار با اعطای تسهیلات سه میلیون تومانی از تلاشهای این بانک تقدیر شد.