استاندار:

پژوهشگران برای توسعه پایدار آذربایجان غربی طرحهای کاربردی ارائه کنند/ طرح های پژوهشی که بتوانند راهکار کاربردی برای حل مشکلات اساسی استان ارائه نمایند حمایت می شوند

پژوهشگران برای توسعه پایدار آذربایجان غربی  طرحهای کاربردی ارائه کنند/ طرح های پژوهشی که بتوانند راهکار کاربردی برای حل مشکلات اساسی استان ارائه نمایند حمایت می شوند
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر نقش پژوهش های کاربری در توسعه فراگیر و پایدار ، یکی از ضرورت های توسعه استان را مشارکت پژوهشگران در ارائه طرح های پژوهشی کاربردی دانست و گفت: با طرح های کلیشه ای و بدون نتیجه نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. پژوهشگران می بایست با استخراج اولویت های اساسی استان بویژه در خصوص اصلاح الگوی کشت، پیشگیری از فرسایش خاک و دستیابی به کشاورزی توسعه محور پژوهش های کاربردی ارائه نمایند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با بیان اینکه از طرح های پژوهشی کاربردی حمایت کامل صورت می گیرد افزود: دانشگاهیان و نخبگان استانی برای نقش آفرینی جدی در فرایند دستیابی به توسعه پایدار استان می بایست طرح های پژوهشی کاربردی با اولویت مشکلات اساسی  را ارائه نمایند تا با تامین اعتبار لازم بسترهای اجرایی آن فراهم گردد.

وی کشاورزی استان را ظرفیتی کم نظیر عنوان کرد که با ورود بیش از پیش علم از مسیر پژوهش های کاربردی می تواند بیش از این در زمینه اشتغال و افزایش سلامت غذایی مردم ایفای نقش نماید.

ناصر حضرتی پر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه بودجه پژوهشی استان را نزدیک به یک میلیارد تومان دانست و گفت: در صورتی که برای طرح های پژوهشی کاربردی اعتبارات بیشتری مورد نیاز باشد، بودجه لازم تامین می شود.

در این جلسه ضمن بررسی عناوین پژوهشی استان و نیز ارائه گزارش عملکرد بنیاد نخبگان استان، مقرر گردید در کمترین زمان ممکن از مجموع عناوین و اولویت های پژوهشی، طرح های کاربردی که قابلیت حل مشکلات اساسی استان را دارند معرفی و مورد حمایت قرار گیرند.