استاندار آذربایجان غربی:

آذربایجان غربی رتبه نخست بهبود محیط کسب و کار کشور در سال ۹۸ را کسب نمود

آذربایجان غربی رتبه نخست بهبود محیط کسب و کار کشور در سال ۹۸ را کسب نمود
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شد و آذربایجان غربی رتبه نخست محیط کسب و کار کشور را کسب کرد.

بر اساس یافته‌های انجام شده در سال ۹۸ آذربایجان غربی رتبه نخست و استان‌های گیلان و زنجان در رده های بعدی بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

پیش از این نیز در راستای تسهیل فرایند تولید، آذربایجان غربی در فصول بهار، تابستان و پائیز رتبه نخست و در زمستان سال گذشته رتبه دوم بهبود فضای کسب و کار کشور را کسب نموده بود.