به جهت کسب رتبه برتر در بهبود محیط کسب و کار؛

رئیس اتاق ایران از استاندار آذربایجان غربی قدردانی کرد

رئیس اتاق ایران از استاندار آذربایجان غربی قدردانی کرد
رئیس اتاق ایران در نامه ای خطاب به استاندار آذربایجان غربی از اقدامات صورت گرفته برای ارتقای شاخص های محیط کسب و کار در فصل بهار قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ اتاق بازرگانی ایران بر اساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موظف به پایش محیط کسب و کار و ارائه شاخص های مربوط به سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور به صورت ملی، استانی، فصلی و فعالیتی است.

به همین منظور طرح پایش ملی محیط کسب و کار به صورت فصلی از سال 1395 و طرح ارزیابی دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار به صورت سالانه از سال 1397 برگزار و نتایج آن ها نیز به صورت عمومی منتشر می شود.

بر اساس نتایج به دست آمده از مجموع اجرای این طرح ها از ابتدا تا پایان فصل بهار 1400، استان آذربایجان غربی به همراه چهار استان دیگر در زمینه بهبود وضعیت محیط کسب و کار و نیز ارزیابی دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سطح استان، دارای بهترین عملکرد بوده و آذربایجان غربی حائز رتبه دوم کشور شده است.

بدین ترتیب غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، از تلاشها و اقدامات محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، مجموعه دستگاه های اجرایی، دست اندرکاران مرتبط با فضای کسب د کار و به ویژه فعالان اقتصادی این استان قدردانی نمود.

گفتنی است آذربایجان غربی پاییز سال 96 رتبه 26 محیط کسب و کار را کسب کرده بود که در سالهای 98 و 99 رتبه نخست و در بهار 1400 نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.