آلبوم تصویری / هفته سوم والیبال لیگ ملت ها / ایران – روسیه / سالن غدیر ارومیه

آلبوم تصویری / هفته سوم والیبال لیگ ملت ها / ایران – روسیه / سالن غدیر ارومیه

عکس: حمید اکبری

@westag