دبیر هیات عالی گزینش کشور:

گزینش خردمندانه و صحیح در اولویت هسته های گزینش باشد

گزینش خردمندانه و صحیح در اولویت هسته های گزینش باشد
دبیر هیات عالی گزینش کشور گفت: هسته های گزینش به مر قانون عمل کنند و فراموش نکنیم که عمل به قانون، یکی از ویژگی های گزینش خردمندانه است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، علی حاجی خانی امروز در همایش هسته های گزینش آذربایجان غربی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تغییر و تحول در هسته های گزینش، افزود: گزینش خردمندانه و صحیح با توجه به توصیه مقام معظم رهبری، باید در اولویت هسته های گزینش باشد.

وی در ادامه با تاکید بر استفاده از تجربیات گذشته، خرد جمعی و مشاوره در برنامه کاری هسته های گزینش، خاطرنشان کرد: هسته های گزینش به مر قانون عمل کنند و فراموش نکنیم که عمل به قانون، یکی از ویژگی های گزینش خردمندانه است.

دبیر هیات عالی گزینش کشور همچنین دوری کردن هسته های گزینش از افراط و تفریط را ضروری دانسته و افزود: ایجاد تحولات مثبت در فضای پرسش، نوع سوالات و روش تحقیق از گزینش شونده، به صورت در جدی در هسته های گزینش دنبال شود.

حاجی خانی با تاکید بر زبده گزینی در انتخاب اعضای هسته گزینش و همچنین گزینش شوندگان، تصریح کرد: هسته های گزینش مسئولیت سنگینی دارند و باید زمان مناسب برای بررسی پرونده و اشراف کافی به ضوابط و قوانین در گزینش را داشته باشند.

وی در ادامه، اولویت اول در گزینش را پایبندی گزینش شونده به قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و افزود: هسته های گزینش، گرایش های سیاسی را در انتخاب گزینش شونده دخالت نداده و با گروههای سیاسی قانونی کشور، عادلانه برخورد کنند.

دبیر هیات عالی گزینش کشور در پایان با بیان اینکه آفت گزینش، ورود داد و ستد به این حوزه است، یادآور شد: هسته های گزینش با توجه به توطئه های متعدد دشمن علیه کشورمان، با جدیت مانع از نفوذ در دستگاهها و مجموعه های مختلف شوند.