جلسه کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازی استان

جلسه کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازی استان
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی : تخصیص زمین برای طرح های تولیدی و خدماتی متناسب با نیاز طرح باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی : تخصیص زمین برای طرح های تولیدی و خدماتی متناسب با نیاز طرح باشد.
پیمان آرامون در جلسه کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازی استان توسعه صنعتی  با هدف ایجاد  توسعه اقتصادی و رونق اشتغال از مهمترین اولویت های استان است گفت: در این حرکت رو به شتابی که در استان آغاز شده حفاظت از عرصه های ملی و زمین های مستعد برای برنامه های توسعه ای سالهای آتی ضروری است و دستگاههای متولی در بررسی تقاضاها میزان زمین را متناسب با نیاز طرح تخصیص دهند.
وی افزود: شهرک های صنعتی استان از امکانات زیربنایی و خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی برخوردارند و می توان با معرفی و راهنمایی صاحبان سرمایه و تولید کنندگان در استقرار واحدهای خود در این شهرک ها از تحمیل هزینه های مضاعف برای تامین خدمات در سایر نقاط جلوگیری کرد.
در ادامه این جلسه اعضای کارگروه درخواست صدور مجوز احداث بنا و تاسیسات 9 طرح تولیدی, خدماتی در شهرهای سردشت, ارومیه , شاهین دژ, پیرانشهر و سیلوانای ارومیه بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.