رجب صلاحی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور :

رجب صلاحی معاون امور شهرداری های سازمان  شهرداری ها و دهیاری‌های کشور :
در بودجه سال 98 در حوزه شهرداری ها 8000 میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان اوراق مشارکت پیش بینی شده است.

رجب صلاحی در همایش شهرداران استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت : این میزان اعتبار در سه حوزه توسعه حمل و نقل ریلی،  توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی وبازآفرینی شهری هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به سفرهای استانی مدیران سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وزارت کشور افزود: بررسی مسائل و مشکلات شهرداران و هم‌افزایی و تلاش در رفع موانع  از اهداف این سفرهاست.

ایشان همچنین به برنامه های سازمان در راستای حمایت از شهرداری ها اشاره کرد و ادامه داد: در بودجه 6000 میلیارد تومان معادل 4 میلیون تن سهمیه قیر پروژه های عمرانی است که از این میزان 48 درصد برای پروژه های راه و شهرسازی و 17 درصد آن سهمیه سازمان  شهرداری ها و برای پروژه های عمران شهری است که با توجه به تفاهم نامه فی مابین شرکت بازآفرینی شهری و سازمان  شهرداری ها قیر مورد نیاز شهرهای بزرگ در مناطق هدف بازآفرینی از این محل افزایش می یابد.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری.ها و دهیاری‌های کشور د خصوص طرح های مدیریت پسماند های شهری نیز اظهار داشت : امسال 1000 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش بینی شده است که با تصویب آیین نامه اجرایی آن به شهرداریهای دارای طرح و برنامه اختصاص می یابد.

رجب صلاحی همچنین در خصوص ناوگان تاکسی نیز گفت: خوشبختانه فرایند واردات تاکسی در حال تصویب در دولت می باشد .

یکی از مباحث مهم و مورد نیاز شهر ارومیه راه اندازی تراموا در این شهر می باشد که جلسه ویژه در این خصوص با شهردار ارومیه برگزار گردید