آخرین جلسه  کارگروه مدیریت پسماند استان در سال 97 برگزار شد

آخرین جلسه  کارگروه مدیریت پسماند استان در سال 97 برگزار شد

در آخرین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد وضعیت سایت زباله شهری اشنویه و طرح تلفیقی جامع مدیریت پسماند منطقه آزاد ماکو بررسی شد.
پیمان ارامون در این جلسه با تاکید بر ضرورت مدیریت جامع پسماند در شهرهای استان گفت :مراقبت از سلامت مردم و حفظ بهداشت محیط از مهمترین وظایف دولت است که در این رابطه شهرداری ها به عنوان نهاد اجرایی در جمع آوری و دفن بهداشتی زباله ها مسئولیت مستقیم دارد.
وی در خصوص وضعیت سایت دفن زباله های شهری اشنویه افزود:براساس اصول فنی و اجرایی مدیریت پسماند ها باید عملیات اجرایی به گونه ای انجام شود که از ورود شیرابه به آب های زیرزمینی و سطحی در محل جلوگیری کرده و پسماندهای منتقل شده به محل نیز بطور دقیق و بهداشتی مدفون شوند.
در ادامه بررسی وضعیت سایت دفن پسماند های شهر اشنویه مقرر شد مشاور طرح مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند را حداکثر تا 2 ماه آینده ارائه دهد. و اداره کل منابع طبیعی نیز به منظور کنترل و هدایت آبهای سطحی در محل ، مکان یابی اجرای طرح آبخیزداری در بالادست سایت را انجام داده و جهت تامین اعتبار در سال 98  به شورای برنامه ریزی شهرستان پیشنهاد کند.
در ادامه این جلسه همچنین طرح تلفیقی جامع مدیریت پسماند منطقه آزاد تجاری ماکو نیز بررسی شد.