اطلاعیه شماره 28
اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 14:18
اطلاعیه شماره 27
اطلاعیه شماره 27 ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 13:39
اطلاعیه شماره 26
اطلاعیه شماره 26 ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 13:21
بازدید و حضور استاندار آذربایجان غربی و معاونین استاندار در شعب اخذ رای
استاندار آذربایجان غربی و معاونین استاندار از شعب اخذ رای بازدید و رای خود را به صندوق انداختند
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 13:17
رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی :
اثر انگشت در انتخابات امروز ضرور نیست
رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی  گفت: به دلیل وجود دستگاههای احراز هویت در شعب اخذ رای برای سهولت در امور نیاز به اثر انگشت نیست .
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 12:40
اطلاعیه شماره ۲۵
اطلاعیه شماره ۲۵ ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 12:06
اطلاعیه شماره (۲۴)
اطلاعیه شماره ۲۳ ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 11:42
اطلاعیه شماره ۲۳
اطلاعیه شماره ۲۳ ستاد انتخابات کشور/
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 11:26
اطلاعیه شماره ۲۲
اطلاعیه شماره ۲۲ ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 11:07
اطلاعیه شماره ۲۱
اطلاعیه شماره ۲۱ ستاد انتخابات کشور
  • جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 11:06