برگزاری جلسه خدمات سرمایه گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار

جلسه هماهنگی خدمات سرمایه گذاری استان به ریاست حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، این جلسه با محوریت هماهنگی و برنامه ریزی برگزار ی همایش فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری استان امروز در استانداری برگزار شد و در آن تصمیمات لازم برای هر چه بهتر برگزار شدن و معرفی بهتر پتانسیل ها و موقعیت های سرمایه گذاری در استان اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با بیان اینکه قابلیت ها و پتانسیل های استان آذربایجان غربی آنگونه که باید معرفی نشده است اظهار داشت: برگزاری این همایش فرصتی برای توسعه استان است که آذربایجان غربی و قابلیت های سرمایه گذاری آن را معرفی و سرمایه گذار خارجی و داخلی جذب کنیم.

حسینی افزود: دستگاههای متولی تا یک هفته فرصت دارند پروژه های مهم خود را آماده و به دبیرخانه ارائه نمایند.

همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجاری آذربایجان غربی مهر ماه امسال در ارومیه برگزار می شود .