نوبخت: حدود 800 متر از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه باقی مانده است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: فقط حدود 800 متر از عملیات احداث تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه باقی مانده و عملیات با قدرت درحال اجراست.

محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه پس از بازدید مفصل از تونل انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در شهرستان پیرانشهر افزود: این تونل با نزدیک به 36 کیلومتر مسافت، مهمترین سازه برای انتقال آب به دریاچه ارومیه برای جلوگیری از خشک شدن آن است که با همت ویژه دولت تدبیر و امید در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

وی اضافه کرد: ظاهر شدن برخی موانع و مشکلات فیزیکی از جمله آبرفتی شدن مسیر و سختی شرایط کار پروژه را کمی به تاخیر انداخت ولی با این شرایط سخت، عوامل احداث و حفر این تونل توانسته اند بخش اعظم یعنی 520متر در طول چهار ماه پیش بروند.

معاون رییس جمهوری اظهار کرد: بودجه ای معادل 450 میلیارد تومان برای ادامه عملیات اجرایی این تونل اختصاص می یابد و امیدواریم این طرح طبق قول مسوولان اجرایی آن، تا پایان تیرماه به اتمام برسد.

نوبخت گفت: پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه یکی از ابرپروژه های مهم در این بخش است که 500 تا 600 میلیون متر مکعب آب در سال از پشت این سد به دریاچه ارومیه روانه می سازد.

تونل انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه یکی از پروژه های مهم استان می باشد که نقش مهمی در احیای دریاچه ارومیه دارد.