پیام تبریک روز حمل و نقل

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی فرارسیدن روز حمل و نقل با صدور پیامی تبریک گفت

26 آذرماه سال 62 در دفترسترگ انقلاب اسلامی، صحنه جهاد و هم آوردی فعالان بخش حمل ونقل کشوراست. روزی که با فرمان بنیانگذارانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ( ره) درپشتیبانی از خطوط مقدم جبهه و تامین مایجتاج عمومی کشوربه زیبایی و شکوه ثبت شده و زمینه ساز تحول درصنعت حمل ونقل کشور گردیده است ، بگونه ای که درچهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد گسترش فعالیت ها و اثربخشی بیش از پیش خانواده بزرگ حمل و نقل در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم. بخش حمل ونقل به عنوان زیرساخت توسعه، عامل مهم تحرک بخشی اقتصاد است و کارآمدی و توانمندی آن توسعه همه جانبه کشوررا موجب خواهد شد .

بدینوسیله ضمن تبریک فرارسیدن روز حمل و نقل ( 26 آذر) به تمامی فعالین این عرصه جهادی ، توفیق روز افزون خانواده بزرگ بخش حمل و نقل استان را در اجرای ماموریت های خود در تحول اقتصاد وافزایش رضایتمندی هموطنان ، از خداوند متعال خواستارم.

 

                                          پیمان آرامون 
                                                                   سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی