سیلوانا ظرفیت تبدیل به منطقه گردشگری جهانی را دارد

استاندار آذربایجان غربی گفت: منطقه سیلوانا ظرفیت تبدیل به یک منطقه گردشگری جهانی دارد و باید ظرفیت های این منطقه به جامعه معرفی شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان عصر یکشنبه در قالب "یکشنبه های تولید" در بازدید از مجتمع گردشگری ستاره سیلوانا با بیان لزوم حمایت دولت از مجتمع های گردشگری اظهار کرد: در منطقه سیلوانا وجود چنین مجتمع های گردشگری نیاز اساسی منطقه است تا در حوزه گردشگری پتانسیل منطقه را به مردم معرفی کند.

وی افزود: منطقه سیلوانا پتانسیل تبدیل به یک منطقه گردشگری جهانی را دارد چراکه مناطق گردشگری زیبایی دارد.

وی با اشاره به محوریت گردشگری این منطقه افزود: توسعه چنین مجتمع هایی موجب معرفی مناطق بکر منطقه و جذب گردشگر می شود.

معتمدیان با بیان اینکه در مجتمع های گردشگری از مشارکت مردمی باید بهره برد افزود: با ایجاد بازارچه و بخش صنایع دستی و همچنین با ایجاد فروشگاه های محصولات محلی و ارگانیک می توان مردم منطقه را نیز در توسعه گردشگری مشارکت داد که خود یکی از جاذبه های خاص است.