حضور سه نفر از مدیران استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

سه نفر از مدیران استان دوشنبه با حضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود.

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرکل نوسازی مدارس استان از ساعت  ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ و  مدیرکل بنیاد مسکن استان از ساعت ۱۲.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸.۷.۸ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.

برنامه حضور مدیران در مورخ ۹۸.۷.۸ در سامد:

مدیرکل نوسازی مدارس استان از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

مدیرکل بنیاد مسکن استان از ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳.۳۰