پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید

پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان ظهر امروز با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

پروژه پل روگذر "وحدت" بوکان ظهر امروز با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

برای اجرای این پروژه ۲۰۰ میلیاردریال اعتبار هزینه شده است.

این طرح بطول ۸۵۰ متر و عرض ۱۸ متر در ۲ باند هفت و نیم متری با تعداد ۳۲۰ عدد شمع به عمق ۱۲ متر احداث شده است.