بدون اغماض با متخلفان در بازار برخورد می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: نهادهای مسئول برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات در بازار استان به ویژه حوزه نان و اقلام مهم مصرفی مردم داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: نهادهای مسئول برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات در بازار استان به ویژه حوزه نان و اقلام مهم مصرفی مردم داشته باشند.

 نادر صادقی در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی افزود: در این خصوص باید مدیران و مسوولان اتحادیه های مربوطه هم توجه ویژه ای داشته باشند و درصورت تخلف اتحادیه ها، با آنان هم باید با جدیت برخورد شود.