بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل از شهرستان مهاباد

در راستای احصاء تهدیدات احتمالی حوزه پدافند غیر عامل مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری به همراه تیم کارشناسی از حوزه استان روز چهارشنبه مورخه 21/02/1402 به شهرستان مهاباد مراجعه و ضمن دیدار با فرمانداری و رئیس شورای پدافند غیر عامل دیدار کردند .

در راستای احصاء تهدیدات احتمالی حوزه پدافند غیر عامل مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری به همراه تیم کارشناسی از حوزه استان روز چهارشنبه مورخه 21/02/1402 به شهرستان مهاباد مراجعه و ضمن دیدار با فرمانداری و رئیس شورای پدافند غیر عامل دیدار کردند .در ادامه این دیدار در جلسه شورای پدافند غیر عامل شهرستان با تاکید بر رعایت اصول و مبانی پدافند غیر عامل در تمامی حوزه های مرتبط با مردم ، بر لزوم تدوین پیوست پدافند غیر عامل در پروژه های عمرانی تاکید و بر پایه ای اداره کل پدافند غیر عامل در برگزاری جلسات آموزشی علمی و تخصصی برای کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی اشاره نمودند. 

ایشان در ادامه ای جلسه شورای پدافند غیر عامل از بیمارستان امام خمینی ، تصفیه خانه آب ، ایستگاه فوق توزیع برق استان و شرکت پتروشیمی مهاباد بازدید بعمل آوردند .