مفاخر ادبی و فرهنگی استان نباید به فراموشی سپرده شوند

استاندار آذربایجان غربی در نخستین جلسه انجمن آثار و مفاخر استان در سالجاری که صبح امروز در محل استانداری برگزار شد، گفت: مفاخر ادبی و فرهنگی استان نباید به فراموشی سپرده شوند.

استاندار آذربایجان غربی در نخستین جلسه انجمن آثار و مفاخر استان در سالجاری که صبح امروز در محل استانداری برگزار شد، گفت: مفاخر ادبی و فرهنگی استان نباید به فراموشی سپرده شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری در این جلسه افزود: مردم استان به ادبا و شخصیت های فرهنگی خود بسیار علاقمند هستند؛ در این میان وظیفه ماست که با برنامه ریزی در جهت تبیین آثار و نکوداشت مفاخر، از این فرهنگ اصیل صیانت و آن را به نسل جوان نیز منتقل نماییم.

مقام عالی استان، مفاخر ادبی و فرهنگی را سرمایه ای بزرگ برای جامعه دانست و بر لزوم برنامه ریزی در جهت بهره مندی بیشتر از ظرفیت مفاخر استان تاکید کرد.

در این جلسه با دستور استاندار آذربایجان غربی مقرر شد کمیته ای تخصصی در جهت شناسایی مفاخر استان تشکیل شود.

همچنین مقرر شد موضوع انتقال کتب و اسناد تاریخی مربوط به استان که در تبریز نگهداری می شوند، پیگیری و اقدامات لازم برای راه اندازی مرکز اسناد استان انجام شود.