با حکم استاندار آذربایجان غربی بخشدار انزل منصوب شد

حسام شیرازه محبت با حکم استاندار آذربایجان غربی بخشدار انزل منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، با حکم محمدمهدی شهریاری ، حسام شیرازه محبت به عنوان بخشدار انزل منصوب شد.

در این حکم آمده است:

سلام علیکم

جناب آقای حسام شیرازه محبت

سلام علیکم

بنابه پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان ارومیه ، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان سرپرست بخشداری انزل تعیین و منصوب می شوید . امید است در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

محمدمهدی شهریاری

 استاندار آذربایجان غربی