بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری از پایانه مرزی رازی خوی

در اجرای دستور العمل پدافند غیر عامل استان و در جهت احصاء تهدیدات احتمالی در مراکز مهم و حساس ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بهمراه تیم کارشناسی امنیت سایبری و زیستی در پایانه مرزی رازی حضور بعمل رساندند

در اجرای دستور العمل پدافند غیر عامل استان و در جهت احصاء تهدیدات احتمالی در مراکز مهم و حساس  ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بهمراه تیم کارشناسی امنیت سایبری و زیستی در پایانه مرزی رازی حضور بعمل رساندند .

در این برنامه ضمن برگزاری جلسات کارشناسی با مسولین امر ، از قسمت های مختلف پایانه مرزی بازدید بعمل آمد .

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری ضمن تقدیر از اقدامات بعمل آمده توسط دستگاههای اجرایی مستقر در پایانه نکاتی را در خصوص تهدیدات احتمالی و آسیب پذیر های متصوربه مسولین مربوطه یاد آوری و راهکارهای در جهت ارتقاء و ارائه خدمات بیان نمودند .