رسالت هیات بازرسی انتخابات، کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون برای صیانت و حفاظت از آرای مردم است

نخستین جلسه هیات بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ استان با حضور رئیس و اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، در این جلسه نادر صادقی سرپرست معاونت توسعه و منابع استانداری و رئیس هیات بازرسی انتخابات استان با اشاره به اینکه بخشی از رفتار سیاسی آحاد مردمی در فرآیند انتخابات به منصه ظهور می رسد اظهار داشت: مردم سالاری دینی و انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخابات در متن و روح قانون اساسی پیش بینی و مشخص شده است. موضوعی که در کلام مقام معظم رهبری همواره متبلور بوده، به نحوی که در بیانات اخیرشان انتخابات را علاج دردهای مزمن کشور دانستند و انتخابات ۱۴۰۰ را با همه ویژگی ها و شرایط خطیر کشور یک افتخار و فرصت بسیار بزرگ برای پیشرفت قلمداد نمودند و انتخابات پرشور با اقبال عمومی مردم را موجبات آثار مثبت در کشور دانستند.

وی افزود: بر اساس مواد (۳۱) قانون انتخابات ریاست جمهوری و (۶۹) قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، وزارت کشور مامور اجرای قانون و مسئول حسن جریان انتخابات بوده و در همین راستا هیات بازرسی انتخابات استان کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون برای صیانت و حفاظت از آرای مردم را انجام خواهد داد.

رئیس هیات بازرسی انتخابات استان قانون خوانی و قانون دانی انتخابات برای شبکه بازرسی انتخابات استان که تجربه گرانسنگ برگزاری و بازرسی انتخابات دوره های قبل را نیز دارند، ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: هیات بازرسی انتخابات استان تمام ظرفیت ها و امکانات قانونی خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند بکار خواهد بست.