با نگاه ویژه به حوزه بهداشت و درمان، شاخص های برخورداری از تخت بیمارستانی و خدمات بهداشتی ارتقا یافته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به ارتقای شاخص های انسانی در استان بویژه در بخش بهداشت و درمان، این دستاورد را حاصل نگاه ویژه برنامه ریزان استان به این موضوع دانست و گفت: با بهره برداری از پروژه های در دست احداث، شاخص بهره مندی از تخت بیمارستانی و خدمات بهداشتی درمانی از میانگین کشوری فراتر خواهد رفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ ناصر حضرتی پر امروز چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بهداشت و درمان استان که به ریاست استاندار و با حضور معاون وزیر بهداشت برگزار شد، ضمن اشاره به سیاست توسعه متوازان، پایدار و همه جانبه در استان تصریح کرد: آذربایجان غربی علاوه بر اینکه از یک عدم توازان منطقه ای رنج می برد، عدم تعادل درون استانی نیز مزیت بر علت شده بود تا توسعه همه جانبه شکل نگیرد.

وی افزود: برای جبران این وضعیت راهبردی مشخص مبتنی بر توسعه متوازن تدوین شد.

حضرتی پر ادامه داد: یکی از غفلت های صورت گرفته در استان، کم توجهی به زیرساخت های بهداشت و درمانی بود که خوشبختانه در چند سال اخیر با تخصیص اعتبارات لازم و تغییر رویکرد، جهش های خوبی انجام گرفت.

وی گفت: در سرانه تخت بیمارستانی استان از وضعیت خوبی برخودار است و با اتمام پروژه های نیمه تمام می توان در این بخش به اهداف مدنظر دست یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطر نشان کرد: سال ۹۳ بیش از ۸ میلیارد تومان سهم استان فصل بهداشت درمان بود که در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

حضرتی پر افزود: برای اتمام پروژه های نیمه تمام نیز آمادگی داریم و از هیچ کوششی در این راه دریغ نمی ورزیم.