نواقص میز خدمت در دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی رفع شود

نواقص میز خدمت در دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی رفع شود

رسول مقابلی افزود: در حال حاضر تعداد محدودی از خدمات میز خدمت (آن هم ناقص) به صورت الکترونیکی ارایه می شود. 
وی اضافه کرد: خدمات الکترونیکی در میز خدمت با هدف حذف روابط شخصی و سلیقه ای، تسریع در ارایه خدمات و کاهش نارضایتی و فساد اداری عرضه می شود. 
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: راه اندازی میز خدمت در نظام اداری باعث کاهش مشکلات ارباب رجوع در زمان مراجعه به ادارات و انجام خواسته مردم در سریع ترین زمان ممکن می شود و این امر مهمترین هدف از اجرای این طرح در دولت تدبیر و امید است. 
مقابلی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص میز خدمت الکترونیکی و حضوری اقدام کرده و نتایج را به دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اعلام کنند. 
میز خدمت واحد هماهنگ کننده ای است که در دستگاه های اجرایی دارای ارباب رجوع و در طبقه همکف ساختمان مستقر می شود و یکی از معاونان یا مدیران دستگاه که اختیارات لازم را دارد در این محل مستقر می شود و مراجعه کنندگان بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت مورد نیاز خود را تنها از طریق این میز دریافت می کنند. 
ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوط، دریافت مدارک و درخواست های مراجعان و انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان از وظایف این میز است. 
در صورتی که انجام کار ارباب رجوع در اولین زمان مراجعه امکان پذیر نباشد، مدیر و کارکنان حاضر در میز خدمت تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعان را تعیین می کنند. 
دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعه کننده، هدایت ارباب رجوع به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری و پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط نیز از دیگر وظایف این میز است. 
آن دسته از خدمات دستگاه های اجرایی که قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات شهری و روستایی نیست از طریق میز خدمت دستگاه مربوط ارایه می شود.