سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی تاکید کرد

پیمانکاران بازوی اجرایی دولت درعرصه سازندگی کشور هستند / پیمانکاران توانمند استانی درسطوح ملّی معرفی شوند

پیمانکاران بازوی اجرایی دولت درعرصه سازندگی کشور هستند / پیمانکاران توانمند استانی درسطوح ملّی معرفی شوند
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در دیدار هیئت مدیره انجمن شرکت های پیمانکاران ساختمانی و عمرانی استان گفت:مجموعه شرکت های پیمانکاری به عنوان بازوهای اجرایی دولت درخط مقدم عمران و سازندگی قراردارند و توان اجرایی دولت درعرصه خدمت رسانی و آبادانی را تقویت می کنند.
پیمان آرامون با بیان اینکه تغییر نگرش دستگاههای اجرایی به مجموعه پیمانکاران با افزایش تعامل طرفین امکان پذیراست افزود:درحوزه مدیریت نظام فنی واجرایی استان با اقداماتی که پیش بینی شده است با شفاف سازی در شرایط واگذاری طرح ها و قراردادها و همچنین نظارت بر نحوه اجرایی پروژه ها سعی در تقویت و توانمندسازی مجموعه پیمانکاران را داریم.
وی با اشاره به جامعه بزرگ پیمانکاران پروژه های عمرانی در استان ادامه داد: دراجرای پروژه ها، ارتقاء کیفیت درساخت و مدیریت بهینه هزینه ها باید درراس فعالیت های شرکت های ساختمانی قرار گیرد و انجمن شرکت های ساختمانی دراین رابطه تدابیرلازم را اعمال کند.
در ادامه این نشست اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی با طرح مسائل و مشکلات پیمانکاران پروژه های عمرانی خواستارافزایش حمایت های دولت درشرایط سخت اقتصادی درراستای تقویت توان اجرا و تکمیل طرح های نیمه تمام در استان شدند.