آمار عملکرد اجرایی

ردیفعنوان اطلاعاتتاریخ انتشارتوضیحات مهمدریافت فایل
1
گزارش عملکرد 9 ماهه اول سال 1401 دفتر روستایی
1401
-----
دانلود
2
گزارش عملکرد دفتر پدافند غیرعامل
1401
-----
دانلود
3
گزارش عملکرد دفتر هماهنگی امور اقتصادی
1401
-----
دانلود
4
گزارش عملکرد دفتر سیاسی + فرمانداریها
1401
-----
دانلود + دانلود
5
عملکرد دبیرخانه کمیسیون های شورای تامین در سال 1401
1401
-----
دانلود
6
گزارش مربوط به دفتر بازرسی
1399
-----
دانلود