امریه سربازان

شروط:
1- برگه اعزام به خدمت ممهور به غیبت نبوده و سابقه خدمت سربازی نداشته و در برگه خدمت درج نگردیده است .
2- حائز یکی از شرایط پذیرش امریه از سوی دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا می باشم . ( متاهل / معاف از رزم / تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی و یا از خانواده معظم شهدا با معرفی نامه کتبی )
3- میانگین معدل سه مقطع آخر تحصیلی کمتر از 16 نمی باشد.
4- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یکی از دانشگاه های دولتی سراسرکشور در یکی از رشته های عمران ، معماری ، مدیریت ، حسابداری ، حقوق ، علوم سیاسی ، جغرافیا ، علوم اقتصادی ، علوم اجتماعی و کامپیوتر با تمامی گرایشات رشته های فوق الذکر باشد .
5- از افراد بومی استان آذربایجان غربی بوده و با رضایت کامل آماده گذراندن خدمت بمدت 24 ماه در مناطق محروم استان آذربایجان غربی هستم .
6- اصل مدارک مورد ادعا درصورت درخواست به استانداری آذربایجان غربی ارائه نمایم.

پذیرش شرایط و شروع ثبت نام